Rodinné centrum Myška Lola, z.s.

inspirace - rozvoj - vzdělání - hry

Od června 2021 můžete navštěvovat soukromou Školičku Myšky Loly. Nachází se v prostorách Rodinného centra Myška Lola z.s. a je určena pro děti od 2,5 – 6 let.

Školička je otevřena od pondělí do pátku od 7:00 – 12:30. Kapacita je až pro 6 dětí. O děti se stará speciálně vyškolený personál. Pro otevření školičky je zapotřebí naplnění kapacity k počtu minimálně 4 dětí/den.
Každý den je pro děti připravené dopoledne se vzdělávacím programem. Zaměřujeme se na výuku dle Montessori.

Způsob výuky podle Montessori umožňuje každému dítěti nalézt nejvhodnější formu, tempo i správný čas pro své vzdělávání. Klade důraz na spontánní činnost vycházející ze zájmů, který vede k soustředěné práci a samostatnému učení. V připraveném prostředí plně využíváme vnitřní potenciál k rozvoji přirozených vloh a své osobnosti.

Disponujeme příjemným prostředím, dětem vytváříme pocit bezpečí a podporujeme je v rozvoji.  Ke každému dítěti přistupujeme individuálně. Ve školičce se děti seznamují s kolektivem, učí se spolupracovat a normalizovat.

Pondělí, středa, čtvrtek a pátek je časový rozvrh věnován Montessori pedagogice. Děti se s touto metodou seznamují, je pro ně připravené prostředí dle potřeb a věku.

Úterý je věnováno Logohrátkám. V tento den rozvíjíme u dětí jemnou a hrubou motoriku, zrakové a sluchové vnímání, grafomotoriku a zrakovou paměť.

                   
   

7:00 - 12:30

 

Pondělí

Školička s Montessori pedagogikou

 
 

Jóga pro děti

 

Úterý

Školička s Logopedickými hrátky

 
 

Lekce PlayWisely

 

Středa

Školička s Montessori pedagogikou

 
 

Lekce PlayWisely

 

Čtvrtek

Školička s Montessori pedagogikou

 
 

Kreativní dílnička

 

Pátek

Školička s Montessori pedagogikou

 
 

Jóga pro děti

 
                   
                   

                

Harmonogram dne ve Školičce

7:00 – 8:00       probíhá příchod dětí, přivítání

8:00 – 11:00     program s Montessori pedagogikou či Logopedickými hrátky

Školička s Montessori pedagogikou – koná se nepřerušovaný tříhodinový pracovní cyklus inspirovaný Montessori pedagogikou. Pro děti jsou k dispozici originální Montessori pomůcky. Prostředí je připraveno tak, aby se děti cítily dobře, měly volný prostor k rozvíjení zájmu o Montessori pedagogiku a vybavení odpovídalo věku dětí.

Děti v Montessori prostředí jsou více soustředěné, zvídavé, ohleduplné a motivované.

Třída je rozdělena do 4 oblastí učení:

1. praktický život

2. smyslová výchova

3. pomůcky pro rozvoj jazyka

4. matematický materiál

5. ostatní (zoologie, botanika, výtvarná a hudební výchova)

Během tohoto cyklu je pro děti vyhrazen čas i na svačinku. O době svačiny si každé dítě rozhodne samostatně. V našich ideálních podmínkách se dle Montessori filosofie si samy svačinku připraví a uklidí po sobě. Jsou provázeny tak, aby se osamostatnily. Víme totiž, že práce rukou je základem pro pochopení věcí, jevů, rozvoj myšlení a řeči. Vše probíhá za dohledu personálu. Vede k samostatnosti a zároveň je vždy na blízku, když je zapotřebí pomoci.Pomoz mi, abych to dokázal sám.“
M.Montessori

Školička s logopedickými hrátky – V logohrátkách nabízíme ojedinělou možnost rozvoje jazykových schopností formou zábavy.  Pracujeme nejen s problematikou řeči, ale také prohlubujeme již získané dovednosti. Jde o celkový rozvoj jazykových schopností.

Zabýváme se výslovnosti, procvičování jemné a hrubé motoriky, zrakovému a sluchovému vnímání, grafomotorice a zrakové paměti.
Součástí úterního programu je lekce PlayWisely pro všechny zúčastněné děti.

11:00 – 11:30 – Připravený program -  Jóga pro děti, PlayWisely, Pohybohrátky, kreativní dílnička.

11:30 - 12:30 - Je připraven volný program. Pro děti je připravena herna, tělocvična nebo
 za dobrého počasí je k dispozici venkovní hřiště.

12:30-12:45 – rodiče si vyzvedávají děti

 

Ceník Školičky Vám rádi sdělíme osobně v RC Myška Lola z.s.
V ceně je zahrnuta 2x svačina a vždy 1 program ze zájmových aktivit z RC Myška Lola z.s.

Částka za nevyčerpanou docházku se nevrací, hodiny se nepřevádí do následujícího období. V případě dlouhodobé nemoci se náhrada za docházku domlouvá individuálně. V případě, že Školičku navštěvují sourozenci, připadá sleva 20% na druhého sourozence.

 

       

 

!!AKCE ČERVEN 2021– 15% SLEVA NA DOCHÁZKU.

Přihláška do školičky Myška Lola z.s.

Prosíme potvrďte zaškrtnutím že nejste robot a následně dejte odeslat.

myskalola vladka

Celý svůj život jsem obklopena dětmi. Práce s nimi mě naplňuje a je pro mě jakýmsi posláním. Na dětech můžeme pozorovat, jak se rozvíjí, zdokonalují a postupně osamostatňují. Dělá mi radost, že mohu být součástí tohoto procesu, a současně je to pro mne velkou motivací. S přibývajícími zkušenostmi si uvědomuji, jak je důležité rozvíjet děti komplexně, působit na všechny jejich smysly a tím stimulovat jejich správný vývoj. Založila jsem v Horšovském Týně Rodinné centrum Myška Lola, kde nejen nabízíme volnočasové aktivity pro rodiče a děti, ale pomáháme řešit i problémové vztahy v rodinách a posilovat tak funkci rodiny. Pevně věřím, že se nám podařilo vytvořit příjemné a vstřícné prostředí nejen pro maminky s dětmi. Přijďte se k nám podívat na ukázkovou lekci zdarma. Těšíme se na Vás.

Ředitelka rodinného centra Vladislava Taubenhanslová

Rodinné centrum
Myška Lola, z.s.

IČO: 07891539
Nádražní 79
Horšovský Týn
346 01
    


Email: ostrovobjevu@myskalola.cz

Č. účtu: 115-9685160277/0100

Tel: +420 731 872 687