Rodinné centrum Myška Lola, z.s.

inspirace - rozvoj - vzdělání - hry

Kdy navštívit logopeda, logopedická prevence

 Nemluví-li dítě správně, případně nemluví-li vůbec ve 3 letech věku

 • Zadrhává a obtíže trvají déle než 3 měsíce
 • Dyslalie ( patlavost) v jakém věku má dítě správně vyslovovat

3 roky – P,B, M, K, G, J, H, CH, F, V a  samohlásky

3,5 roku – D, T, N, L, E

4 roky -  Ď,Ť, Ň

4,5 roku – Č, Š, Ž

5 let – C, S, Z, R

5,5 roku – Ř, diferenciace sykavek

 • Pokud lze předpokládat poruchu řeči kvůli onemocnění nebo vadě (rozštěp, sluchová vada, autismus)
 • Při obtížích dítěte naučit se číst nebo psát běžnými metodami (specifická porucha učení)
 • Asistent logopeda Vám pomůže při vadách a poruchách hlasu, sluchu či polykání

Sigmatismus  - šišlání. Do určitého věku je naprosto normální, že dítě špatně vyslovuje – šišlá. Řeč se od narození postupně vyvíjí. Artikulace jednotlivých hlásek se vyvíjí postupně od jednodušších ke složitějším. Do šesti let hovoříme o tzv.fyziologický sigmatismus

Dyslalie  - neboli patlavost, nejčastější problém,  některé hlásky vyslovuje špatně nebo nahrazuje některou
hlásku hláskou jinou, vyslovuje „R“ v krku, dává jazyk mezi zuby,šlape si na jazyk, šišlá

 

Kdo je logopedický asistent

Logopedická péče ve školství vychází z Metodického doporučení k zabezpečení logopedické péče ve školství č.j. 14 712/2009  –  61.

Vymezuje logopedickou péči, definuje kvalifikaci a určuje kompetence logopedického asistenta.

Kompetence logopedického asistenta

Logopedický asistent, který získal způsobilost podle čl. IV písm. a) a b), provádí tyto činnosti:

 • přímou logopedickou intervenci u žáka se zjištěnou prostou vadou výslovnosti
 • logopedem stanovené edukační reedukační postupy a cvičení u svěřených žáků
 • vyhledává žáky s narušenou komunikační schopností
 • u svěřených žáků činnosti zaměřené na podporu přirozeného rozvoje řeči a prevenci vzniku čtenářských obtíží
 • v rozsahu své působnosti poskytuje zákonným zástupcům žáků, s příznaky rizikového vývoje řeči, informace o dostupnosti logopedické péče

Logopedický pracovník se soustřeďuje zejména na tyto činnosti:

 • na podporu přirozeného rozvoje komunikačních schopností a dovedností u dětí v předškolním věku a mladším školním věku
 • na prevenci poruch řeči
 • na prevenci vzniku čtenářských obtíží
 • v rozsahu své působnosti poskytuje zákonným zástupcům žáků s příznaky rizikového vývoje řeči informace o dostupnosti logopedické péče.

 

LOGOHRÁTKY – LOGOPEDICKÉ CHVILKY

Rozvoj lidské řeči nezáleží jen na správné výslovnosti a postavení mluvidel.

Pro správný rozvoj řeči je důležité komplexní rozvoj dítěte.

Proto každá logochvilka obsahuje cvičení:

 • hrubá motorika
 • jemná motorika
 • grafomotorika
 • zrakové a sluchové vnímání
 • dechové cvičení
 • artikulační cvičení
 • slovní zásoba, automatizace hlásky

Prosíme potvrďte zaškrtnutím že nejste robot a následně dejte odeslat.
 

myskalola vladka

Celý svůj život jsem obklopena dětmi. Práce s nimi mě naplňuje a je pro mě jakýmsi posláním. Na dětech můžeme pozorovat, jak se rozvíjí, zdokonalují a postupně osamostatňují. Dělá mi radost, že mohu být součástí tohoto procesu, a současně je to pro mne velkou motivací. S přibývajícími zkušenostmi si uvědomuji, jak je důležité rozvíjet děti komplexně, působit na všechny jejich smysly a tím stimulovat jejich správný vývoj. Založila jsem v Horšovském Týně Rodinné centrum Myška Lola, kde nejen nabízíme volnočasové aktivity pro rodiče a děti, ale pomáháme řešit i problémové vztahy v rodinách a posilovat tak funkci rodiny. Pevně věřím, že se nám podařilo vytvořit příjemné a vstřícné prostředí nejen pro maminky s dětmi. Přijďte se k nám podívat na ukázkovou lekci zdarma. Těšíme se na Vás.

Ředitelka rodinného centra Vladislava Taubenhanslová

Rodinné centrum
Myška Lola, z.s.

IČO: 07891539
Nádražní 79
Horšovský Týn
346 01
    


Email: ostrovobjevu@myskalola.cz

Č. účtu: 115-9685160277/0100

Tel: +420 731 872 687