Rodinné centrum Myška Lola, z.s.

inspirace - rozvoj - vzdělání - hry

gdpr ready

Rodinné centrum Myška Lola, z.s. dodržuje pravidla zpracování osobních údajů, které se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. 4. 2016.

Zpracovávání veškerých osobních údajů v našem rodinném centru podléhá následujícím pravidlům:

Požadujeme osobní údaje pouze nezbytně nutné pro účast uživatelů programové nabídky a služeb našeho centra

Osobní údaje nám svěřené uchováváme pouze po dobu nutnou k jejich zpracování, a to pouze pokud je zpracování potřeba. Veškerá data likvidujeme poté, kdy dotčená osoba přestane užívat programovou nabídku a služby našeho centra (nebo po době povinné archivace dokumentů stanovenými projektovými pravidly, případně pro účely kontrol ostatních orgánů).

Přístup k těmto datům má pouze v nezbytně nutném rozsahu jen omezený počet pověřených osob zavázaných mlčenlivostí. Veškeré osobní údaje chráníme před zneužitím dalšími osobami, neposkytujeme dalším osobám či organizacím, vyjma zákonem stanovené povinnosti nebo na základě smluvních podmínek a metodických nařízení jiných organizací a orgánů, které s námi spolupracují.

myskalola vladka

Celý svůj život jsem obklopena dětmi. Práce s nimi mě naplňuje a je pro mě jakýmsi posláním. Na dětech můžeme pozorovat, jak se rozvíjí, zdokonalují a postupně osamostatňují. Dělá mi radost, že mohu být součástí tohoto procesu, a současně je to pro mne velkou motivací. S přibývajícími zkušenostmi si uvědomuji, jak je důležité rozvíjet děti komplexně, působit na všechny jejich smysly a tím stimulovat jejich správný vývoj. Založila jsem v Horšovském Týně Rodinné centrum Myška Lola, kde nejen nabízíme volnočasové aktivity pro rodiče a děti, ale pomáháme řešit i problémové vztahy v rodinách a posilovat tak funkci rodiny. Pevně věřím, že se nám podařilo vytvořit příjemné a vstřícné prostředí nejen pro maminky s dětmi. Přijďte se k nám podívat na ukázkovou lekci zdarma. Těšíme se na Vás.

Ředitelka rodinného centra Vladislava Taubenhanslová

Rodinné centrum
Myška Lola, z.s.

IČO: 07891539
Nádražní 79
Horšovský Týn
346 01
    


Email: ostrovobjevu@myskalola.cz

Č. účtu: 115-9685160277/0100

Tel: +420 731 872 687