Rodinné centrum Myška Lola, z.s.

inspirace - rozvoj - vzdělání - hry

logo playvisely

Prosíme potvrďte zaškrtnutím že nejste robot a následně dejte odeslat.

Na všech lekcích PlayWisely® je přítomný rodič nebo kdokoliv jiný, kdo dítěti vytvoří pocit bezpečí a příjemné zázemí.

Lekce probíhají individuálně nebo ve skupince 2 - 3 dětí.

Každá lekce trvá 30 – 45 minut dle věku dítěte a je rozdělena na několik částí. Máme 8 typů   z nichž každá je zaměřena na jiné dovednosti. Děti dochází na výuku jednou týdně.

Děti rozdělujeme dále do skupinek dle věku, schopností a povahy. Naše lekce jsou vhodné i pro děti s určitým handicapem, autismem či downovým syndromem.

Každá lekce má svůj pevný rámec, který ale díky individuálnímu přístupu, upravujeme dle potřeb každého dítěte tak, abychom byli schopni rozvinout právě i slabší dovednosti dítěte.

Všechny lekce začínají hrou s výukovými kartami na rozvoj senzorických a jazykových schopností a pokračují částí pohybovou, která se skládá z aktivit na rozvoj hrubé a aktivit na rozvoj jemné motoriky. Končí se opět hrou s výukovými kartami.

V rámci PlayWisely® spolupracujeme s Klubem chytrého hraní Rubikon v Plzni.

Více zajímavostí o PlayWisely naleznete na  www.playwisely.cz

PlayWisely®  je pokrokový výukový systém her určený nejmenším dětem ve věku od 4 měsíců do 5 let.  Jeho zakladatelkou je Američanka Patty Hannan.

Program rozvíjí u dětí zejména jazykové dovednosti (řeč, hlas, sluch), schopnosti spojené s učením se (pozornost, poznávání, paměť), a pohybové dovednosti (rovnováha, hrubá a jemná motorika, koordinace pohybů, orientace v prostoru a vizuomotorika). To vše ve znamení hry a zábavy.

Play Wisely® uplatňuje tzv. „Metodu směrové orientace“, což je inovativní přístup, který je navržen tak, aby „zapnul a naladil“ přirozenou schopnost mozku vašeho dítěte učit se a pohybovat se, tedy schopnosti tolik potřebné pro kvalitu budoucího vývoje dítěte.

Výukový systém PlayWisely® maximalizuje efektivitu učení i zábavu. Program nestaví primárně na tradičních schopnostech jako je čtení, psaní, počítání a konkrétní sportovní dovednosti, ale spíše na rozvíjení navigačních schopností a procesů, které umožňují tyto dovednosti účinně využívat. Program pomáhá dětem zdokonalit neurosenzorické schopnosti, které později využijí při učení.

myskalola vladka

Celý svůj život jsem obklopena dětmi. Práce s nimi mě naplňuje a je pro mě jakýmsi posláním. Na dětech můžeme pozorovat, jak se rozvíjí, zdokonalují a postupně osamostatňují. Dělá mi radost, že mohu být součástí tohoto procesu, a současně je to pro mne velkou motivací. S přibývajícími zkušenostmi si uvědomuji, jak je důležité rozvíjet děti komplexně, působit na všechny jejich smysly a tím stimulovat jejich správný vývoj. Založila jsem v Horšovském Týně Rodinné centrum Myška Lola, kde nejen nabízíme volnočasové aktivity pro rodiče a děti, ale pomáháme řešit i problémové vztahy v rodinách a posilovat tak funkci rodiny. Pevně věřím, že se nám podařilo vytvořit příjemné a vstřícné prostředí nejen pro maminky s dětmi. Přijďte se k nám podívat na ukázkovou lekci zdarma. Těšíme se na Vás.

Ředitelka rodinného centra Vladislava Taubenhanslová

Rodinné centrum
Myška Lola, z.s.

IČO: 07891539
Nádražní 79
Horšovský Týn
346 01
    


Email: ostrovobjevu@myskalola.cz

Č. účtu: 115-9685160277/0100

Tel: +420 731 872 687